Untitled
ZpětObecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška obce Skorošice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skorošice
vyvěšeno od 13.12.2019, velikost: 283 Kb
Obecně závazná vyhláška obce Skorošice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vyvěšeno od 13.12.2019, velikost: 221 Kb
Obecně závazná vyhláška obce Skorošice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
vyvěšeno od 13.12.2019, velikost: 223 Kb
Obecně závazná vyhláška obce Skorošice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vyvěšeno od 13.12.2019, velikost: 294 Kb
Obecně závazná vyhláška obce Skorošice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
vyvěšeno od 13.12.2019, velikost: 210 Kb
Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Skorošice
vyvěšeno od 16.10.2017, velikost: 201 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
vyvěšeno od 17.3.2009, velikost: 38 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
vyvěšeno od 31.12.2007, velikost: 33 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
vyvěšeno od 31.12.2007, velikost: 37 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
vyvěšeno od 31.12.2007, velikost: 37 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
vyvěšeno od 26.12.2007, velikost: 31 Kb