Untitled
ZpětRegistr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Nový centrální registr oznámení od 1.9.2017
vyvěšeno od 1.1.2019, velikost: 53 Kb
Čestné prohlášení - oznámení
vyvěšeno od 1.7.2008 do 1.7.2023, velikost: 125 Kb
Informace k registru oznámení
vyvěšeno od 1.7.2008 do 1.7.2023, velikost: 32 Kb
Žádost o náhlédnutí do registru oznámení
vyvěšeno od 1.7.2008 do 1.7.2023, velikost: 31 Kb