Untitled
ZpětVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOJ, MŽ nad 50.000,- Kč § 10d zák. 250-00 Sb.