Untitled
ZpětVeřejnoprávní smlouvy dle zákona 500-2004 Sb.
Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
vyvěšeno od 19.4.2016 do 19.4.2023, velikost: 474 Kb
Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
vyvěšeno od 19.4.2016 do 19.4.2023, velikost: 571 Kb