Untitled

Úřední deska


  
Otevřít složku Úřední deska 1
Otevřít složku Aktuality a společenské dění v obci 0
Otevřít složku Domov je základ projekt Svazku obcí Mikroregionu Žulovska 12
Otevřít složku E-podatelna OÚ Skorošice 1
Otevřít složku Ekonomika obce 49
Otevřít složku Formuláře 4
Otevřít složku Informace dle zákona 106-99 Sb. 28
Otevřít složku Informace o bioodpadech 5
Otevřít složku Informace obecné 12
Otevřít složku Kulturní a společenské akce na Jesenicku 0
Otevřít složku Lesy obce Skorošice 1
Otevřít složku Návody na řešní krizových situací - informace 10
Otevřít složku Nové pracovní příležitosti v obci Skorošice 1
Otevřít složku Obecně závazné vyhlášky a nařízení 11
Otevřít složku Obecní čidlo 21
Otevřít složku Odpady 4
Otevřít složku Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250-00 Sb. 14
Otevřít složku Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 4
Otevřít složku Rozpočet: Obec Skorošice, MŽ, SMOJ 9
Otevřít složku Rozpočtové provizorium: Obec Skorošice, MŽ, SMOJ 4
Otevřít složku Střednědobý výhled rozpočtu: Obec Skorošice, MŽ, SMOJ 7
Otevřít složku Údolím Stříbrného potoka - obec Skorošice DOKUMENTY 4
Otevřít složku Územní plán obce Skorošice 1
Otevřít složku Veřejné pohřebiště Skorošice 4
Otevřít složku Veřejné zakázky 1
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouvy dle zákona 500-2004 Sb. 2
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce nad 50.000,- Kč § 10d zák. 250-00 Sb. 3
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOJ, MŽ nad 50.000,- Kč § 10d zák. 250-00 Sb. 0
Otevřít složku Volby 0
Otevřít složku Záměry obce 2
Otevřít složku Zastupitelstvo obce 68
Otevřít složku Závěrečný účet: Obec Skorošice, MŽ, SMOJ 8
Otevřít složku Změny rozpočtu: Obec Skorošice, MŽ, SMOJ 23
Otevřít složku ZŠ a MŠ Skorošice 2