Untitled
Nové pracovní příležitosti v obci Skorošice

Projekt Nové pracovní příležitosti v obci Skorošice (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009013) je spolufinancován Evropskou unií

Realizátor projektu:

Obec Skorošice, č. p. 93, 790 66 Skorošice, IČ 006 35 863

Trvání projektu:

1/7/2018 –1/7/2021

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora příslušníků cílových skupin, kteří po absolvování série klíčových aktivit získané znalosti využijí u realizátora projektu, případně zvýší své šance na uplatnění s nově nabytými kompetencemi na volném trhu.

Aktivity projektu:

Všeobecné kurzy, školení a navazující individuální poradenství zvyšující nespecifické kompetence účastníků nutné pro úspěšné hledání pracovního místa, dále akreditované a neakreditované kurzy a rekvalifikace.

Výstupy projektu:

Vznik nových pracovních míst v obci Skorošice pro klienty Úřadu práce.

 

Projekt je podporovaný operačním programem ESF řízený MPSV ČR prostřednictvím Operační program Zaměstnanost
ČÍSLO VÝZVY: 201/03_16_047/CLLD_16_01_135
NÁZEV VÝZVY: 1. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B1 Podpora zaměstnanosti

 


ZpětNové pracovní příležitosti v obci Skorošice
Informace o projektu
vyvěšeno od 1.7.2018, velikost: 430 Kb
 


Zpět
 Nové pracovní příležitosti v obci Skorošice