Untitled
Údolím Stříbrného potoka - Obec Skorošice

Realizace projektu "Údolím Stříbrného potoka - Obec Skorošice" bude zvýšena atraktivitu území v rámci cestovního ruchu a dojde tak ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst.

DeutschEnglish

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/3.2.00/03.0340

Datum zahájení projektu

1.11.2008

Datum ukončení projektu

30.4.2010

Celkové náklady projektu

10.762.312,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje

  9.905.780,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje

     856.532,00 Kč

Dotace z rozpočtu RR

 8.419.912,75 Kč

Vlastní podíl žadatele

1.485.867,25 + nezpůsobilé výdaje

Nýznerovské vodopády

 

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Smlouva o poskytnutí dotace byla s Reg. radou regionu soudržnosti Střední Morava podepsána dne 22.4.2009. Zhotovitelem stavební části projektu se na základě výsledku výběrového řízení stala firma Stavby a reality STAR, s.r.o., Javorník. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Obcí Skorošice.

AKTUALITY:

23.09.2019  

Zařízení uzavřeno - konec letního provozu

29.06.2019  

Zařízení otevřeno - nejen galerie

30.04.2010  

30.4.2010 ukončení realizace projektu - podána čtvrtá žádost o platbu

14.04.2010  

Slavnostní otevření projektu proběhlo 14.4.2010 (tisková zpráva)

11.02.2010  

30.4.2010 ukončení fyzické realizace projektu a plánované podání závěrečné žádosti o platbu

11.02.2010  

Dne 14.4.2010 v 11 hod. se uskuteční slavnostní otevření budovy tohoto projektu

04.01.2010  

4.1.2010 ukončena třetí etapa projektu - podána třetí žádost o platbu

26.11.2009  

Hrubá stavba bude zanedlouho kompletní

22.10.2009  

22.10.2009 ukončena druhá etapa projektu - podána drudá žádost o platbu

30.06.2009  

30.6.2009 ukončena první etapa projektu - podána první žádost o platbu

16.04.2009  

Oficiální zahájení stavební části projektu!

01.04.2009  

Fyzické zahájení projektu

 

Stručný obsah projektu:

Mezi podporované aktivity, na které se projekt zaměřuje, patří rozvoj kulturně-poznávací formy cestovního ruchu spojené s rozvojem výstavnictví vybudováním objektu galerie, v rámci které dojde k prezentaci oblasti mikroregionu Žulovska z hlediska historického, kulturního a regionální významu a s cílem naučně odborné tématiky. Přínosem realizace akce dojde k rozvoji venkovské turistiky pěší turistiky, přičemž v rámci projektu bude vytvořena naučná stezka vedoucí přírodní památkou Nýznerovských vodopádů. V rámci objektu galerie se předpokládá rovněž prezentace lidových zvyků, folklóru a řemesel. Část nově vystavěného objektu bude zaměřena jako společenská místnosti s vazbou pro významné kulturně-společenské akce. V rámci doplňkové a návazné infrastruktury projekt předkládá podporu vybudování přístupových chodníků. V projektu bude dále vybudována doplňková infrastruktura v podobě odpočinkového posezení. Velký důraz je kladen na propagaci projektu z hlediska zvýšení povědomí o regionu.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Obec Skorošice se nachází ve velmi turisticky zajímavé oblasti okresu Jeseník, která má v současné době nedostatečně řešenou infrastrukturu pro podporu cestovního ruchu, jež je pro region významným zdrojem příjmů. Obec se spolu s ostatními obcemi mikroregionu Žulovsko snaží vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zkvalitněním infrastruktury, doprovodných služeb, jejich propagací a podobně. Mikroregion Žulovsko je bohatý na přírodní zajímavosti. Na jeho území byly vyhlášeny 3 národní přírodní památky, 1 přírodní rezervace a 3 přírodní památky: NPP Jeskyně Na Pomezí, NPP Venušiny misky, NPP Borový, PR Vidnavské mokřiny, PP Vodopády Stříbrného potoka, PP Píšťala a PP Skalka pod Kaní horou. Obec Skorošice se proto rozhodla realizovat záměr vytvoření technického a provozního zázemí na této turistické a cyklistické trase v blízkosti přírodního útvaru Nýznerovských vodopádů. Tyto objekty jsou navrženy jako prostory pro možnost odpočinku turistů ve venkovním i vnitřním zázemí objektu, jehož součástí je i veřejné sociální zázemí. Vnitřní prostory slouží primárně jako galerie s prezentací oblasti. Vnitřní prostory lze také využívat pro pořádání společensko-kulturních akcí občanů obce či celého mikroregionu a související přípojky inženýrských sítí. Hlavním cílem realizace projektu je zajistit pro turisty možnost odpočinku v okolí přírodního útvaru a umožnit využití kvalitního informování pomocí expozic v navrhované galerii, které by byly tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní památky v mikroregionu Žulovsko. V rámci prostor určených pro galerii je počítáno s expozicemi zaměřenými na informace unikátní fauně a flóře oblasti mikroregionu Žulovska, dále bude vytvořena expozice tématicky zaměřena na folklorní a historické tradice regionu. Je počítáno i s vybudováním jednotného systému turistických okruhů v podobě navigačních tabulí, které budou informovat návštěvníky během procházky kolem Nýznerovských vodopádů o jejich historii, včetně fauny a flóry.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu v širším měřítku je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Primárním cílem projektu je dále zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, který je v rámci projektu uskutečňován zkvalitnění infrastruktury pro výstavnictví a kulturněpoznávací formy cestovního ruchu, rozvojem a obnovou infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti a budování návazné infrastruktury pro cestovní ruch. Realizace projektu "Údolím Stříbrného potoka - Obec Skorošice" bude zvýšena atraktivitu území v rámci cestovního ruchu a dojde tak ke zvýšení návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Mezi podporované aktivity, na které se projekt zaměřuje, řadíme z hlediska akce: Rozvoj kulturně-poznávací formy cestovního ruchu spojené s rozvojem výstavnictví vybudováním objektu galerie, v rámci které dojde k prezentaci oblasti mikroregionu Žulovska z hlediska historického, kulturního a regionální významu a s cílem naučně odborné tématiky. Přínosem realizace akce dojde k rozvoji venkovské turistiky pěší turistiky, přičemž v rámci projektu bude vytvořena naučná stezka vedoucí přírodní památkou Nýznerovských vodopádů. Projekt předkládá rovněž vznik zázemí pro infrastrukturu kulturně-poznávací. Část nově vystavěného objektu bude zaměřena jako společenská místnosti s vazbou pro významné kulturně-společenské akce. V rámci objektu galerie se předpokládá rovněž prezentace lidových zvyků, folklóru a řemesel. V rámci doplňkové a návazné infrastruktury projekt předkládá podporu vybudování komunikací v podobě přístupových chodníků. Zajištění propagace, nebo publicity projektu je rovněž významným aspektem realizace akce. Cílem je zvýšení povědomí o realizaci projektu z evropských zdrojů a také propagace regionu.


ZpětÚdolím Stříbrného potoka - obec Skorošice DOKUMENTY
Nabídka služeb zařízení
vyvěšeno od 26.6.2019, velikost: 470 Kb
Leták Údolím Stříbrného potoka - obec Skorošice A
vyvěšeno od 29.4.2010, velikost: 291 Kb
Leták Údolím Stříbrného potoka - obec Skorošice CZ
vyvěšeno od 21.4.2010, velikost: 289 Kb
Leták Údolím Stříbrného potoka - obec Skorošice PL
vyvěšeno od 21.4.2010, velikost: 291 Kb
 


Zpět
 Údolím Stříbrného potoka - obec Skorošice FOTOGALERIE

 

Můj projekt - ROP Střední Morava
www.rr-strednimorava.czwww.europa.eu