Untitled
Orgány obce

  Starosta obce

 Vladimír Solodujev

  Místostarostka obce

Emilie Brezniaková

  Členové rady obce

: Jana Horsák

 

: František Kadlec

 

: Ing. Martin Bandík

Jednací řád rady obce

Zvolení členové zastupitelstva :

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v %

1

PRO KRÁSNOU OBEC

1

Solodujev Vladimír

46

STAN

BEZPP

200

10,77

1

1

PRO KRÁSNOU OBEC

2

Brezniaková Emilie

57

STAN

BEZPP

152

8,18

2

1

PRO KRÁSNOU OBEC

4

Kadlec František

68

STAN

BEZPP

141

7,59

3

1

PRO KRÁSNOU OBEC

3

Prokopová Ilona

47

STAN

BEZPP

109

5,86

4

1

PRO KRÁSNOU OBEC

5

Jedlička Jaromír

62

STAN

BEZPP

100

5,38

5

1

PRO KRÁSNOU OBEC

6

Niko Michal

58

STAN

BEZPP

129

6,94

6

1

PRO KRÁSNOU OBEC

7

Hutník Jan Bc.

31

NK

BEZPP

135

7,26

7

2

ZMĚNA 2018

1

Mastná Irena Ing.

66

NK

BEZPP

46

10,36

1

3

Komunistická str.Čech a Moravy

2

Horsák Jana

43

KSČM

BEZPP

63

11,79

1

3

Komunistická str.Čech a Moravy

3

Nepožitková Jana

47

KSČM

BEZPP

54

10,11

2

4

Nezávislí kandidáti Skorošice

2

Andělová Ludmila Mgr. Bc.

55

NK

BEZPP

115

12,56

1

4

Nezávislí kandidáti Skorošice

4

Kabelová Dagmar

57

NK

BEZPP

100

10,92

2

4

Nezávislí kandidáti Skorošice

3

Bandík Martin Ing.

46

NK

BEZPP

92

10,05

3

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

Paschkeová Helena Mgr.

46

KDU-ČSL

BEZPP

100

13,96

1

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

Anděl Josef Ing.

60

KDU-ČSL

BEZPP

88

12,29

2

Pozn.: Před ustavujícím ZO pan Ing. Josef Anděl podal rezignaci a na jeho místo nastupil náhradník ze stejné strany pan Libor Filo

Jednací řád zastupitelstva obce

Výbory zastupitelstva obce zřízené 1.11.2018

  Kontrolní výbor

  předseda:

Mgr. Bc. Ludmila Andělová

  členové:

Ing. Irena Mastná

 

Mgr. Helena Paschkeová

  Finanční výbor

  předseda:

Ing. Jaromír Jedlička

  členové:

Bc. Jan Hutník

 

Miroslav Čecháček

 

Jednací řád výborů

Komise rady obce zřízené 12.11.2018

  Komise majetková a ŽP

  předseda:

Michal Niko

  členové:

Jaroslav Vítek

 

Zdeněk Zapletal

 

 

  Komise kulturní a sociální

  předsedkyně:

Jana Nepožitková

  členové:

Ilona Prokopová

 

Ludmila Filipčíková

 

Mgr. Veronika Filová

 

Anna Maria Filo

 

Marie Macíková

 

Zdeňka Navrátilová

 

Jiřina Turečková

 

Radka Poláková

 

Eva Zikopulu

 

Milena Rygelová