Untitled
Zpět
 Pasování na čtenáře 9.4.2010

Dne 9.4.2010 proběhlo v obecní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Letos jsme měli jen dva chlapce – Daniel Krézek a Daniel Filo. Oba prokázali, že jsou dobří čtenáři, a tak je pan starosta pasoval. Děkujeme sponzorům – Jagos, spol. s r.o., Petrovice a DHL GLOBAL FORWARDING, kteří přispěli na tuto akci.