Untitled
Zpět
 Vítání občánků 4.10.2008

Dne 4.10.2008 se konalo v zasedací místnosti OÚ Skorošice „vítání občánků“ za účasti sociální komise a starosty obce.