Untitled
Zpět
 Pasování čtenářů 3.4.2008

Dne 3.4.2008 proběhlo v místní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci Základní školy ve Skorošicích museli absolvovat základní úkoly, aby se stali čtenáři knihovny. Četli z knížek, určovali písmenka a slabiky. Poté byli pasováni starostou obce panem Františkem Kadlecem a obdrželi v upomínku pohádkovou knížku a šerpu. Sponzorem této akce byla firma Karyo, s.r.o. Česká Ves, za což jí patří poděkování.