Untitled
Zpět
 Stavební úpravy KD Skorošice

Obec Skorošice začala v prosinci 2013 se stavebními úpravami kulturního domu. Stavební úpravy prováděla firma Stavby a reality STAR, s.r.o. Javorník. Dotaci obec získala z operačního programu životní prostředí (fondy EU) ve výši 4,8 mil. Kč. Bylo provedeno zateplení objektu KD, výměna oken, dveří, kotlů, oprava střechy vč svodů atd. Práce byly ukončeny v měsíci květnu 2014. KD byl uveden do provozu slavnostním otevřením 7.6.2014.