Untitled
 Sběr světelných zdrojů, elektrozařízení a baterií

 

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz

Sběrná nádoba na světelné zdroje

Základní informace
Malá sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek a je vhodná pro umístění do interiérů budov, jako jsou například maloobchodní prodejny, budovy úřadů, zdravotní střediska, školy, obecní a státní instituce apod.. Nádoba je standardně dodávána v designu společnosti Ekolamp s možností umístění loga či jiného označení smluvního partnera.

Sběr světelných zdrojů
Do sběrné nádoby se vkládá výměnná sběrná krabice z vlnité lepenky. Po naplnění se tato krabice vyjme a vymění se za prázdnou. Obsluha tak nemusí manipulovat se světelnými zdroji.

Rozlišení třídění